Terug aan de slag na je burnout: Zo doe je dat!

In de loop van je burn-out coachingstraject heb je in samenwerking met je stress- & burn-out coach je leven terug in handen genomen. Door kleine en grote veranderingen kreeg je terug impact en controle op je eigen leven. De psychische en fysieke klachten zijn duidelijk in sterkte afgenomen of verdwenen.

Systematisch heb je je eigen plan van aanpak uitgewerkt en blijf je hier elke dag aan werken:

 • Je hebt balans tussen je eigen energiegevers en energienemers
 • Je hebt geleerd om je stresssignalen te herkennen en je stress voor te zijn of te beheersen
 • Je zet ademhalingsoefeningen in om je aandacht te focussen en je stress te beheersen
 • Je reguleert je spanning
 • Je beperkende gedachten (overtuigingen) zijn vervangen door helpende gedachten (overtuigingen )
 • Je vaardigheden zijn geoptimaliseerd: grenzen stellen, communicatie, conflicthantering, delegeren, aandachtmanagement, ..
 • Je weet hoe om te gaan met je compensatiegedrag uit het verleden ( té veel, verslavend of té weinig van een bepaald gedrag werd vervangen of tot zijn ware proporties herleid)
 • Je hebt jezelf leren kennen en je ontplooit je potentieel op een manier die bij jouw past:
 • Je staat terug in je kracht en je voelt je mentaal veerkrachtig

Slim en gezond terug aan het werk

Je hoeft niet volledig klachtenvrij te zijn om het werk te hervatten. Het is wel belangrijk dat je dit aanpakt op een manier die past bij jou en wat je al aankan. Een persoonlijk werkhervattings- en terugvalpreventieplan is in deze fase echt een must.

Stap 1: Kies het juiste moment

 • Té snel weer aan het werk dan loop je risico op terugval.
 • Té lang thuis dan wordt de stap naar werkhervatting soms heel moeilijk.

Stap 2: Zorg voor een gefaseerde aanpak in tijd en inhoud

 • Werktijd:
  • Beperk het aantal werkuren en bouw je activiteitsgraad langzamerhand op.
  • Neem pauzes, werkdagdelen en einduur op in je werkhervattingsplan.
 • Werkinhoud:
  • Hervat je werkactiviteit met een beperkt takenpakket.
  • Grens af door duidelijk aan te geven wat je wel en niet aankan.
  • Neem de taken op in je persoonlijk plan.
  • Laat je takenpakket zo veel mogelijk aansluiten bij je talenten en energiebronnen.

‘It only takes one person to change your life: you’

Stap 3: Bespreek je werkhervattingsplan voor je hervat

Bespreek je persoonlijk werkhervattingsplan vooraleer je effectief herstart en plan hiervoor een formeel gesprek.

 • Bedenk wat je wel en niet wil delen over je burn-out traject met je werkgever en collega’s.
 • Maak duidelijke afspraken met je leidinggevende en collega’s.
 • Bespreek de stressbronnen op het werk die in het verleden mee geleid hebben tot je burn-out.
 • Bespreek je talenten en energiebronnen en stem deze af op de verwachtingen vanuit het bedrijf.
 • Leg regelmatige evaluatiemomenten vast.

Stap 4: Stel een terugvalpreventieplan op

Werkhervatting is een proces van vallen en opstaan. Dat is heel normaal. Alle zaadjes die tijdens het coachingstraject “gezaaid” werden, worden nu geoogst. Je wordt terug geconfronteerd met alles wat in het echte leven op je afkomt.

Het komt er nu op aan om tijdig te reageren mochten de klachten tijdelijk weer terugkomen. Zet in wat je geleerd hebt tijdens je traject. Maak hiervoor samen met je coach een terugvalpreventieplan op.

Nood aan begeleiding?

Vind je het moeilijk om dit zelf concreet aan te pakken, dan kan het helpen om dit samen met een coach te doen. Zowel op de werkvloer als in je privéleven staan we je graag bij om met meer veerkracht aan de slag te gaan. Contacteer ons voor een gratis telefonisch kennismakingsgesprek met een coach in jouw buurt: https://bettermindscoaching.com/#coaches

Monika De Crem is certified coach en trainer, Master in de Rechten en Master NLP. Ze is stress en burn-out coach, en loopbaan- en perfectionismecoach. Verwacht van haar een daadkrachtige en oplossingsgerichte aanpak.

 

 

 

X
X