Wij zijn Better Minds Coaching

En staan je graag bij om jouw volledig menselijk potentieel te ontplooien.

Onze missie

Een positieve impact op mens en maatschappij.
We zijn ervan overtuigd dat iedereen, zonder uitzondering, waardevolle talenten heeft. Die talenten ontsluiten we, zodat iedereen zijn potentieel ten volle kan ontplooien. Dit draagt rechtstreeks bij tot persoonlijk geluk en groei, én creëert positieve energie die doorsijpelt op mens en maatschappij.

Lees hier het verhaal van Ann Devynck, Business Manager

Onze waarden

Expertise

Onze aanpak is wetenschappelijk onderbouwd met focus op de positieve psychologie. Onze coaches beschikken over een gedegen opleiding en jarenlange expertise in het bedrijfsleven.

Daadkracht

Iedereen is uniek en ieders vraag is anders. We dagen uit en reiken de juiste tools aan, zodat je met zelfvertrouwen en daadkracht in het leven staat.

Positief

We geloven in het potentieel van ieder mens. Een Better Minds coach is je grootste supporter en compagnon de route. Je kan rekenen op een warme en authentieke aanpak.

Groei

We werken op een oplossingsgerichte en ontwikkelingsgerichte manier, in een omgeving waarin we kennis delen, jou ondersteunen, om te groeien en grenzen te verleggen.

Onze aanpak

 We willen mensen volop in hun kracht zetten en hun welbevinden maximaliseren.
Drie thema’s vormen hierbij een rode draad. 

  • Een sterk wetenschappelijk onderbouwde benadering
    Onze focus ligt op het brein. Nieuwe wetenschappelijke inzichten hierover willen we breed uitdragen. We hebben daarnaast een onstuitbaar vertrouwen in de kracht én groeikracht van mensen. In ons werk hanteren we dan ook een fundamenteel waarderende benadering, waarbij we steeds vertrekken vanuit het positieve en vanuit wat wél al werkt. Authenticiteit en warmmenselijkheid zijn daarbij ons keurmerk: we houden oprecht van mensen, en geloven dat groeienen grenzen verleggenhet best gaat in een sfeer van warme, positieve aandacht.
  • Een holistische visie op welzijn, die brein, lichaam en sociale context verbindt
    Werk en privé vormen daarbij in onze visie één geheel: werkgeluk draagt bij aan persoonlijk geluk en vice versa. Zo zijn we ervan overtuigd dat wie zijn talenten dagelijks kan inzetten in een voor hem betekenisvolle job, hier volop energie en plezier uit put. Positieve energie die doorsijpelt in de privésfeer en bijdraagt tot persoonlijke groei. Op dezelfde manier geloven we dat wie letterlijk goed in zijn vel zit, hier mentaal en sociaal de vruchten van plukt.
  • Een oplossingsgerichte aanpak
    We willen mensen ondersteunen in een positieve transformatie, die vertrekt vanuit wat wel al werkt. We doen dit niet met ingewikkelde en verstarde theorieën, maar met een resultaatgerichte, tastbare en down to earth aanpak, die coachees motiveert om op de ingeslagen weg verder te gaan.

Ons team

Er is veel wat ons als team verbindt: de wil om het (positieve) verschil te maken; onze dynamiek; ons hoog walk your talk-gehalte, onze drang naar maatschappelijke relevantie en onze sociale betrokkenheid. Maar gelukkig zijn we ook allemaal verschillend. Coachees kunnen dan ook kiezen uit een gevarieerd, multidisciplinair team van coaches, die – elk vanuit hun eigen expertise en talenten – een hoogstpersoonlijke aanpak garanderen. Daarbij weet elk lid van het team zich gesteund door de professionele back-up van collega’s, die elkaar dagelijks inspireren en uitdagen tot groei.

Ontdek onze coaches

Schrijf je in voor onze nieuwsbriefWil jij een Better Minds Coach worden?


We willen graag onze familie nog verder uitbreiden met extra coaches.


Meer weten