Wanneer mensen me vroegen wat ik doe voor de kost, antwoordde ik steevast met: “ik ben schrijver en coach”. Tot ik me plots realiseerde: ik ben gewoon een schrijver. Maar dan wel een hele bijzondere.

In mijn coachpraktijk heb ik het voorrecht om beroepsmatig naar verhalen te mogen luisteren. Persoonlijke verhalen die mensen me toe- vertrouwen en die gaan over lef, moed en daadkracht, maar vaak ook over verlies, angst en schaamte. Wat ik mezelf altijd goed probeer voor te houden is, dat al deze verhalen verteld worden vanuit één uniek perspectief, en dat er dus ook andere versies van hetzelfde verhaal bestaan. Niet dat mensen doelbewust dingen gaan verdraaien. Maar afhankelijk van wat ze benadrukken of minimaliseren, wat ze erin laten of eruit knippen, wat ze zien of willen dat ik zie, … krijgt het verhaal een duidelijk subjectieve kleur. Op zich is daar niks mis mee. Maar wat als de verhalen die iemands leven betekenis geven, misleidend zijn? Of onvolledig? Of hemzelf en anderen onrecht aandoen? Wat als de dingen die mensen zichzelf vertellen hen gevangen houden in plaats van hen te bevrijden?

Vrijheid is zonder twijfel hét centrale thema in alle verhalen die ik hoor. Of juister: het gebrek aan die vrijheid. Want wanneer er een hindernis opduikt in ons leven, hebben we vaak het gevoel geen kant op te kunnen: we voelen ons gevangen. Gevangen door onze job, onze relaties, ons verleden. Of – erger nog – door onze eigen overtuigingen, die ons influisteren dat bij ons toch alles misloopt en we geen happy end verdienen. In de film van ons leven kiezen we al te gauw voor de slachtofferrol en lijden onder het gevoel dat dingen buiten ons onze verhaallijn bepalen. Wat we daarbij over het hoofd zien is dat de manier waarop wij ons verhaal vertellen, mee onze realiteit schept. Dat is het gevaar van verhalen, maar evengoed hun kracht. Want het betekent dat als jij je verhaal kan bijsturen, je ook je leven opnieuw kan vormgeven.

Het is net als die man in de cartoon hieronder, die naar het leven kijkt door tralies, niet beseffend dat hij eigenlijk vrij is. Net zoals hij, laten we het soms na om achter die tralies vandaan te komen, omdat we maar al te goed beseffen dat vrijheid een prijs heeft. Vrijheid brengt namelijk verantwoordelijkheid met zich mee. En als we de verantwoordelijkheid nemen voor onze rol in het verhaal van ons leven, dan zou het zomaar kunnen dat wij zelf moeten veranderen. Dat voelt eng.

“Dat is de kracht van verhalen. Als jij je verhaal kan bijsturen, kan je ook je leven opnieuw vorm geven.”

En toch is dat de enig juiste beweging, tenminste als je uit bent op een boeiend plot. De tralies achter je laten, ín de schijnwerpers stappen, en weer de protagonist worden van je eigen verhaal. Ook eens durven jezelf te ont-kennen: de vastgeroeste versie loslaten van het verhaal dat je jezelf altijd al vertelde, voor een wit blad papier gaan zitten en aan een nieuw hoofdstuk beginnen schrijven.

Als coach mag ik jou daarbij helpen. Je potlood slijpen, samen met jou een nieuwe openingszin en een spannend plot verzinnen. Hier en daar wat overbodige lijnen uit je scenario schrappen en je aanmoedigen om eens van decor te wisselen. En je tenslotte dat ene duwtje richting podium geven, zodat jij kan schitteren in de hoofdrol van je leven.

Mijn beroep, vroeg je? Ik ben gewoon schrijver. Punt.

Wil je ook weer de protagonist worden van je eigen leven? Dan is coaching iets voor jou!

Marie Loop is loopbaan- en veerkrachtcoach bij BETTER MINDS COACHING. Recent verscheen van haar hand het boek Generatie Groei!, een boek waarin Marie – vertrekkende van de ervaringen in haar coachpraktijk – op zoek gaat naar de do’s and don’ts voor een veerkrachtige opvoeding.

X
X