Wanneer iemand zijn talent kan inzetten, leidt dit tot positieve emoties en een gevoel van welbevinden. Een job die aansluit bij je talenten is een belangrijke pijler voor je werkgeluk. Een vaak gehoorde reactie aan het begin van een loopbaantraject is “ik denk niet dat ik uitzonderlijke talenten heb”. En, neen, het is geen valse bescheidenheid. In ons dagelijks taalgebruik interpreteren we talent doorgaans als iets waar we in uitblinken, iets waarmee we kampioen kunnen worden. En geef toe, er is maar een minderheid onder ons die hiertoe in staat is.

Maar talent gaat niet over de beste zijn in een activiteit, talent gaat over wat die activiteit met jou doet. Talent wordt zichtbaar in die activiteiten die voor jou moeiteloos gaan, die jij vanzelfsprekend vindt en je energie oplevert. Deze definitie is dus erg paradoxaal, want voor jezelf is het helemaal niet zo spectaculair of bijzonder. Het gaat immers vanzelf. Doordat talent zo’n sterk ontwikkeld en natuurlijk patroon in je denken en handelen is, kost het je weinig moeite. Hierdoor ben je jezelf meestal niet bewust van je talent. Het wordt voor jou pas duidelijk als een ander je er attent op maakt of als jij ziet dat een ander meer moeite heeft met dezelfde acitiviteit.

Talent is een soort natuurlijk vermogen om iets goed te doen. Maar het is niet omdat je bepaald talent hebt, dat je dat ook gaat benutten. Net zoals bloemen een vruchtbare bodem, licht, water en warmte nodig hebben om te kunnen bloeien, heeft talent een omgeving nodig waarin het zichtbaar kan worden en ondersteund wordt om zich verder te ontwikkelen.

 

 

Ontdekken wat je talent is, levert dan ook heel wat meer op dan te weten waar je (potentieel) goed in bent. Het leert je ook welke context jij nodig hebt om je als een vis in het water te voelen. Als jij bijvoorbeeld iemand bent die zich graag complexe vraagstukken analyseert, dan zal je je niet thuis voelen in een omgeving waar snel en op basis van onvolledige informatie beslissingen worden genomen. Of als je een ‘doener’ bent die houdt van actie en drukte, dan verwelk je vroeg of laat wanneer je deel uitmaakt van organisatie waarin je voortdurend afhankelijk bent van de input en beslissingen van anderen, zeker als die soms tegenstrijdig zijn of lang op zich laten wachten.

Daarnaast bezorgt het ontdekken van je talent ook inzicht in je valkuilen. Onder druk of stress heb je immers de neiging om je talent te overdrijven en dan werk je minder efficiënt.

Tijdens het werken rond talenten in loopbaancoaching vallen de puzzelstukjes ineen en komen er uitspraken zoals:

  • “Nu begrijp ik waarom mijn job in deze fase voor zoveel frustratie zorgt. Dit maakt me al een stuk rustiger en heb ik zicht op pistes die me meer werkgeluk kunnen opleveren”
  • “Nu is het voor mij duidelijk waarom ik niet weerhouden werd voor de functies waarop ik recent solliciteerde”
  • “Het is voor mij een eye-opener om me te realiseren dat ik mijn talent soms overdrijf. Hierdoor kan ik reacties van mijn omgeving beter plaatsen”.

Wil jij weten wat jouw talenten je leren? Dan is loopbaancoaching iets voor jou. Het team van Better Minds Coaching helpt je graag te ontdekken wat jouw talenten zijn en hoe je deze kan inzetten voor meer werkgeluk.

Betaalbare begeleiding voor iedereen dankzij de VDAB-loopbaancheques

Dankzij de subsidie van de Vlaamse Overheid kunnen zowel actieve werknemers als zelfstandigen elke 6 jaar beroep doen op de VDAB-loopbaancheques. Met deze cheques heb je recht op tot maximum 7 uur coaching en betaal je slechts 10€ per uur. Op de site www.vdab.be/loopbaanbegeleiding kan je nagaan of je recht hebt op deze subsidie.

Carine Dewulf houdt er van zich te blijven ontwikkelen als mens, als coach en trainer. Met haar zachtaardige stijl stelt ze klanten snel op hun gemak en weet ze veiligheid te creëren. Carine is enthousiast als ze haar inzichten en ervaringen kan delen en motiveert haar klanten graag om nieuwe paden te bewandelen, te experimenteren, te durven. Uit het brede gamma aan methodieken en technieken waarover ze beschikt, kiest ze diegene die jou helpen om jouw doel te bereiken.

Voor Carine is het puur genieten wanneer iemand die ze begeleidt tot een nieuwe inzicht komt waarmee hij/zij enthousiast aan de slag wil om een verandering te realiseren in zijn/haar leven!

X
X