Ieder jaar trekt Jan De Bruyn naar Oeganda waar hij zich als vrijwilliger inzet voor Little Angels, een project om kinderen beter onderwijs en leefomstandigheden te bezorgen. Intussen is zijn sponsorkind Bruce een jongeman, die dankzij hem verder kan studeren. Samen met twee goede vrienden, volgt Jan nu ook verschillende projecten op en biedt lokale ondersteuning. Om het beleid van de plaatselijke schooldirectie te optimaliseren, gebruikte Jan de coachingskills uit de Veerkrachtopleiding. When two cultures meet; magic happens! Hier is zijn verhaal.

Veerkrachtcoaching ten voordele van Little Angels

Om het beleid van de lokale school te optimaliseren, had ik oorspronkelijk de bedoeling om de klassieke modellen (logische niveaus, functionele analyse, 6-staps herkadering, hoeden De Bono) uit te proberen en te kijken hoe men ginds zou reageren, daar ik me bewust was van het enorme cultuurverschil.  Hiervoor maakte ik gebruik van handgeschreven grondkaarten in het Engels.

Het coachtraject van Edson, het hoofd van het team leerkrachten, was het meest spectaculaire, gezien de toch wel onverwachte uitkomst: het uiteenlopen van de huidige doelstellingen en waarden en de oorspronkelijke. Deze oefening was mega out-of-the-box. In Afrika zijn ze ingesteld op overleven en is er weinig of geen tijd of plaats voor gevoelens in organisaties. Achteraf verklaarde Edson dat het hem enorm deugd deed om eindelijk gedachten en gevoelens te benoemen die al heel lang in hem aanwezig zijn maar die hij nooit had kunnen uitspreken. Nadien gingen we op zijn vraag verder met de functionele analyse, om zo de hulpbronnen, hindernissen, sociale ondersteuning en gewenste situatie in kaart te brengen. Op zich een leuke en succesvolle eerste oefening. Er werd opnieuw een afspraak gemaakt voor een 2de gesprek waarin ik het Ijsbergmodel van McLelland zou toepassen.

Terug thuis in Overland begon ik echter over het gesprek na te denken.  Ik dacht aan de oefening die ik gemaakt had in de opleiding Systemisch Coachen. Dit was een erg interessante oefening waarin vertrokken werd van de kernwaarden van de oprichters van een organisatie.  Deze kernwaarden werden vergeleken met de huidige waarden en doelstellingen. De volgende dag deed ik met Edson opnieuw de logische niveaus maar dan vanuit het standpunt van de school. Wat bleek: de oorspronkelijke doelstellingen van de school (zoveel mogelijk kansarme en weeskinderen van een toekomst voorzien) strookten niet meer volledig met de huidige doelstellingen. Dit was confronterend voor Edson aangezien hij – in zekere mate onbewust – zich concentreerde op de kinderen met de beste resultaten.

Uit het teamgesprek met de leerkrachten bleek dat er twee grote onderstromen waren.  De jongere leerkrachten gingen volop voor de originele kernwaarden van de school, terwijl de oudere leerkrachten meer te vinden waren voor het verder uitdiepen van de talenten van de meer intelligente kinderen. Ik heb dan het Model van De Bono ingezet om zo alle aspecten van beide visies uit te diepen. Tegen alle verwachtingen in werd de kloof nog groter, en werd de discussie soms vrij emotioneel. We beslisten om alles wat te laten bekoelen en gingen de volgende dag verder met het Kernkwadrant van Ofman. Wat heeft de ene visie te veel wat de andere misschien te weinig heeft? Deze oefening bracht beide partijen al wat dichter bij elkaar en we werken nu via online coaching een compromis uit.

Where two cultures meet; magic happens

Wat een voldoening om te beleven hoe deze mensen, niettegenstaande het enorme cultuurverschil, er toch steeds opnieuw voor gingen. Ze hebben totaal geen kennis van coachen maar beseften heel goed het belang van de oefeningen. Het deed me enorm deugd dat ik van hen het vertrouwen kreeg om hen te begeleiden naar een oplossing. Het geeft me meer zelfvertrouwen om ook hier in België te durven experimenteren met verschillende modellen en oefeningen.

De opleiding Veerkrachtcoach gaf mijn leven een nieuwe boost, zowel op professioneel als persoonlijk vlak. Ik deed dingen die ik amper een jaar geleden voor onmogelijk hield, en ben in staat om mijn leven bewuster te leven vanuit een positieve invalshoek. Hierdoor heb ik mijn veerkracht enorm kunnen vergroten en zal deze zeker nog verder positief evolueren. Een opleiding van zeer hoog niveau, en waar het menselijke aspect op geen enkel moment uit het oog verloren wordt.

Meer info over de Veerkrachtcoach-opleiding of kom naar onze gratis proeverij.

X
X