Van work-life interferentie naar work-life integratie door BOXING

We hebben meer mogelijkheden dan ooit om werk en privé op elkaar af te stemmen. Die vrijheid hebben we grotendeels aan de digitalisering te danken. Nu we niet meer aan onze bureaus gekluisterd hoeven te zijn, kunnen we onze dagtaak beter combineren met ons gezinsleven.

Maar door die extra flexibiliteit, het wegvallen van een afgelijnde context – anywhere, anyplace, anytime – en het gebruik van dezelfde toestellen om zowel onze werk- als privézaken te organiseren, worden we voor het eerst uitgedaagd om eigen keuzes te maken op het vlak van werk-privé; Check ik mijn werkmails nog snel voor het slapen gaan? Neem ik mijn telefoon op als mijn baas of klant belt terwijl ik aan tafel met mijn gezin zit te eten? Lees ik dat verslag op mijn smartphone terwijl ik een soep probeer te maken?

Ook omgekeerd is er sprake van interferentie‘ of inmenging: privé-aangelegenheden die we tijdens het werk behandelen zoals de aanbiedingen bekijken op een webshop of chatten met de tienerdochter over haar liefdesverdriet of onze social media elk half uur checken. We krijgen bijgevolg ons werk niet af, dus nemen we het mee naar huis en de cirkel is rond: geen work-life balance meer!

In een digitaal tijdperk is het idee van de work-life balance zoals we die 20 jaar geleden kenden, waarbij het werk gedaan was als je de deur van het kantoor achter je dicht sloeg, voor de meeste mensen geen optie meer. Daar krampachtig terug naartoe willen gaan en maatregelen invoeren zoals het inruilen van de smartphone voor een dumbphone of het ‘afzetten’ van het mailverkeer na 18u zoals sommige organisaties doen is mijns inziens niet de beste oplossing.

 Stress ervaren door werk-privé interferentie kan je vermijden door te streven naar werk-privé integratie. Dit betekent dat je accepteert dat deze twee werelden steeds meer één geheel vormen maar er tegelijk wel heel bewust mee omgaat. Het is dus niet zozeer het wegvallen van de scheiding tussen werk- en privéleven waar het probleem ligt, maar wel dat we ons vaak niet bewust zijn van het feit dat we van het ene naar het andere zijn gesprongen en dat we daardoor het gevoel hebben dat het evenwicht tussen werk- en privétijd zoek is. Meer flexibiliteit en vrijheid betekent dus vooral grenzen kunnen stellen en die ook respecteren zodat je de vermenging van werk- in privétijd en omgekeerd kan managen.

Een systeem om met deze nieuwe realiteit om te gaan is boxing. Boxing is een manier om voor jezelf een kader te scheppen waarin je bewuste keuzes kunt maken en consequent kunt blijven.

Boxing betekent dat je heel bewust kiest waar je je aandacht aan zal schenken en in die ‘status of context’ ook blijven. Ga je in je privébox of in je werkbox? In plaats van allebei de boxen de hele dag open te laten staan en telkens onbewust te switchen tussen de ene en de andere, doe je één box heel bewust open en sluit je die weer af voor je de volgende box open maakt. Zo kan je soepel omgaan met de combinatie werken en vrije tijd, zonder het gevoel te hebben dat alles door elkaar loopt.

Boxing heeft dus niet te maken met het zich houden aan de klassieke ‘werkuren’ maar is net een manier om flexibel om te gaan met je tijd. Als je er geen problemen mee hebt om ’s avonds laat of in het weekend met je werk bezig te zijn, dan ga je in je werkbox. Maar als je eigenlijk in je gezinsbox was en je je werk ’tegelijkertijd’ probeert te doen terwijl je ook je kinderen probeert te helpen bij hun huiswerk, dan ben je alleen maar bezig met ‘proberen’ en ben je in geen enkel aspect goed bezig. Door echter telkens bewust te kiezen voor een box en daarover ook duidelijkheid voor jezelf en voor de anderen te scheppen, valt het gevoel geen goede balans te hebben en de stress die deze interferentie en het multitasken met zich meebrengt weg. Het is het een of het ander.

Je kan om nog meer duidelijkheid te scheppen letterlijk een context bij een bepaalde box creëren door er een ruimte of plaats aan te verbinden. Zo associeer ik mijn werkbox in huis met mijn bureau op de eerste verdieping. Ook voor mijn huisgenoten is het duidelijk op die manier.

Een ander element om je boxen te begrenzen is er de juiste touchpoints (app/toestel combinatie) voor te selecteren: op mijn iPad laat ik geen e-mail toekomen maar staan er enkel vrijetijds-applicaties op, want mijn iPad gebruik ik in mijn vrijetijdbox.

Op het eerste gezicht lijkt het systeem paradoxaal: we kunnen ons werk ten opzichte van andere levensgebieden flexibeler organiseren en toch moeten we nu weer afbakenen? Exact, nu meer dan ooit. Als we werk mee naar huis nemen en privé meenemen naar het werk, dan is het juist cruciaal om goed met grenzen om te gaan. Hoe kun je er anders voor zorgen dat je rust krijgt in je hoofd? Digitale verleidingen en afleidingen weerstaan? Jezelf loskoppelen van je werk? In aantal uren uitgedrukt is de werkbox meestal de grootste. Als je daar bij stilstaat, denk dan ook aan al die keren dat je tussendoor tijdens je andere boxen ook met werk(mail) bezig bent. Als je niet uitkijkt, ben je voortdurend met werken bezig, in al je boxen. Boxing is de oplossing!

Je kunt nog verder gaan in het systeem. Zo kan je je boxen weer opdelen in sub-boxen: wil je gefocust aan een taak kunnen werken? Duik dan in je diepwerkbox (bij Better Minds at Work noemen we deze ook de olifant), waarbij je je niet laat afleiden door andere zaken en je telefoon op stil zet. En zo heb je bv. ook de meetingbox, waarbij je dan niet in je mailbox bezig bent.

Boxing helpt niet alleen om de werk/privé interferentie te verhelpen, maar dus ook om meer bewust aanwezig te zijn in het moment. In een meeting, met een taak, en met de mensen rondom jou. Zit ik in mijn mamaboxen lees ik een verhaal voor aan mijn zoontje voor het slapengaan, dan zal ik ondertussen niet ook nog met een vriendin een chatconversatie proberen houden. Ben ik op restaurant met mijn partner, dan zal ik niet om de 5 minuten mijn smartphone checken want ik zit in de just the two of us – box. Ik laat dan mijn smartphone in mijn handtas, buiten handbereik.

Dankzij boxing kan je een betere work-life integratie verkrijgen, ben je rustiger, meer gefocust en ervaar je minder stress.

 Twee kanttekeningen wil ik hierbij nog maken:

1) Soms is er ondanks het consequent hanteren van boxing toch interferentie als je collega’s je via Whatsapp of Facebook Messenger een bericht sturen terwijl jij in je vrijetijdbox zat en gezellig aan het chatten was. Het vergt dus soms meer dan individuele keuzes en boxing alleen. Meer en meer is er nood aan afspraken op organisatie- of teamniveau omtrent connectiviteit, bereikbaarheid, responstijden en het gericht hanteren van bepaalde touchpoints voor werkdoeleinden en communicatie over het werk.

2) Als je permanent te hoge werdruk ervaart waardoor je chronisch te veel uren moet draaien en geen rust- of privémomenten meer kàn opnemen terwijl je je voorts niet laat afleiden door zaken die niets met het werk te maken hebben, dan zal boxing alleen niet de oplossing bieden en moet je die werkdruk ook aanpakken.

Florence Pérès

Better Minds at Work

X
X