“Eind augustus vorig jaar nam ik – na maanden van beslui­te­loos­heid – eindelijk het heft in handen en stuurde een wanhopig mailtje naar Ann. Al googelend naar een coach in mijn buurt had ik haar gevonden, en ik ben er zeker van dat ik haar op dat ogenblik overviel met mijn vraag. Help, ik heb hulp nodig!”

Lees hier het volledig verhaal.

Zo begint het verhaal van Estelle, een verhaal waarin velen zich zullen herkennen. Want het is een verhaal over het té goed willen doen. Over de lat alsmaar hoger leggen, je innerlijke criticus alle macht geven, over niet kunnen relati­veren. Over perfec­ti­o­nisme dus.

Al jaren worstelde Estelle met een (te) groot verant­woor­de­lijk­heids­ge­voel. Dat gevoel maakte haar enorm veelei­send – naar anderen toe, maar vooral ook naar zichzelf: goed was nooit goed genoeg. Maar stilaan begon het haar op te breken dat ze op die manier nooit meer tot rust kwam, en met het vooruit­zicht van een nieuwe (leiding­ge­vende) functie voelde ze de nood om dit probleem eindelijk eens grondig aan te pakken. Grondig, ja: je bent tenslotte een perfec­ti­o­nist of je bent het niet;-)

En zo las Estelle het boek “Zeg me dat ik oké ben” van perfec­ti­o­nisme-expert Marcel Hendrickx. “Dat boek gaf me voor het eerst hoop,” vertelt Estelle, “hoop dat de innerlijke patronen die me belemmerden ook doorbroken konden worden. Het boek toonde me de richting waarin ik hulp moest zoeken en zo kwam ik bij Ann terecht. Gelukkig reageerde zij onmiddel­lijk op mijn noodkreet en konden we al snel een eerste afspraak inplannen.”

Dat eerste gesprek herinnert Estelle zich nog levendig. “Helemaal onderuit­ge­zakt en moedeloos vertelde ik Ann over mijn geschie­denis en mijn zorgen. Over hoe zwaar mijn nieuwe functie me viel, niet omdat ik de job in se niet aankon, maar omdat ik alsmaar geplaagd werd door ellendige gedach­ten­kron­kels en patronen in mijn leven die me stress bezorgden. Zoveel stress dat ik amper nog kon functi­o­neren. Ann reageerde met veel empathie op mijn verhaal, en ze verzekerde me dat ik bij haar aan het juiste adres was. En hoewel ik van nature nogal sceptisch ben aangelegd, wist ik dat ze gelijk had.

 

Leestip: Zeg me dat ik oké ben

– Marcel Hendrickx

Ze had mijn vertrouwen. De combinatie van haar profes­si­o­nele ervaring in commerciële bedrijven enerzijds, én haar warme charis­ma­ti­sche persoon­lijk­heid anderzijds, gaven mij het geloof dat als er iemand mij zou kunnen helpen, zij het zou zijn!”

De tweede coaching-sessie vond al wandelend plaats, struinend door de velden en de prachtige natuur van Kapelle-op-den-Bos. En ook dat maakte veel los, herinnert Estelle zich. “Door het versnellen dan wel vertragen van haar pas en tempo, maakte Ann mij bewust van mijn gedrag en denkpa­tronen. We bespraken een aantal concrete moeilijk­heden waarmee ik als nieuwe leiding­ge­vende te maken kreeg, en in een soort van rollen­spel kreeg ik nieuwe inzichten en vooral ook meer vertrouwen in mijn eigen capaci­teiten als leider. Ann gaf me concreet advies over hoe ik construc­tiever met lastige situaties kon omgaan, en ze reikte me handvatten aan waarmee ik moeilijke gesprekken kon aangaan. Dankzij haar tips kon ik me goed voorbe­reiden en verliepen de uitdagingen in mijn job zoveel beter dan ik had verhoopt. De toon voor de toekomst was gezet…”

Na nog een aantal sessies over andere werkge­re­la­teerde issues vielen Estelles zorgen over haar nieuwe functie haar al heel wat minder zwaar. En dus werd het tijd om de grond van het probleem aan te pakken: haar overdreven perfec­ti­o­nisme. Hiervoor ging Ann aan de slag met de OCP-methodiek, een wetenschap­pe­lijk onderbouwde en ontwik­ke­lings­ge­richte methodiek om mensen met overdreven perfec­ti­o­nisme te helpen.

“OCP is erop gericht om naast je innerlijke criticus ook het vrolijke onbezorgde kind in jezelf weer aan het woord te laten”, vertelt Estelle. “En ja, de sessies waren emotio­neel best zwaar, maar tegelijk voelden ze ook aan als een grote opluch­ting. Want dat kritische deel van mij – dat ik maar al te goed ken – leek eindelijk begrip te krijgen voor mijn moeilijk­heden en was bereid om een stapje opzij te zetten. Al bij al was het een heel diepgaande ervaring, die een fundamen­tele verande­ring in mij op gang bracht. Ik kreeg nieuwe inspiratie en voelde dat dit een weg was die ik verder wilde volgen en verdiepen. Ik koester die momenten tot op de dag van vandaag.”

“Ann is mijn gids geweest richting een nieuwe toekomst. Dat vergeet ik nooit!”

“Ondertussen zit ik niet stil”, vertelt Estelle. “Ik ben meer gaan lezen over trauma; over het innerlijke kind en de kracht van gedachten en overtui­gingen. Ik mediteer nu dagelijks en probeer ook meer tijd voor mezelf vrij te maken. Mijn pad is nog lang, want ingesleten patronen verander je natuur­lijk niet van vandaag op morgen en dus bots ik nog regelmatig op situaties die mij serieus uitdagen. Maar diep vanbinnen heb ik het vertrouwen dat het wel goed komt, dat ik op de goede weg ben. Dat Rome ook niet in één dag is gebouwd, en ik er mag zijn zoals ik ben.”

De coachings­ses­sies zijn op dit moment afgerond, maar Estelle heeft alvast toch al een opvolg­mo­ment ingepland binnen enkele maanden. “Want ik voel dat ik Ann nog nodig zal hebben in mijn verdere traject”, beseft Estelle, “en ik weet dat ik altijd bij haar terecht kan. Ik kan haar nooit genoeg bedanken voor wat zij in mij teweeg heeft gebracht. Ann is mijn gids geweest richting een nieuwe toekomst. Dat vergeet ik nooit!”

X
X